มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นFeatured image

2019-10-16 23:06:58<p>เมื่อวันที่ 26-28 มี.ค. 62 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น &quot;การเขียนโครงการแบบมืออาชีพและวัดความสำเร็จของโครงการ&quot; ณ .โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต์ต กรุงเทพฯ&nbsp;<br /> โดยทีม วิทยากร ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล ผศ.ดร.จุฑาธิป ศิลบุตร<br /> คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์สาโรจน์ นาคจู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุขโขทัย</p>
ค้นหา

10 สถานียอดนิยม