มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นFeatured image

2019-04-01 08:19:19เมื่อวันที่ 26-28 มี.ค. 62 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น "การเขียนโครงการแบบมืออาชีพและวัดความสำเร็จของโครงการ" ณ .โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต์ต กรุงเทพฯ 
โดยทีม วิทยากร ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล ผศ.ดร.จุฑาธิป ศิลบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์สาโรจน์ นาคจู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุขโขทัย

ค้นหา

10 สถานียอดนิยม