สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นFeatured image

2019-10-16 23:03:39<p>วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น<br /> นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปืดการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน และเครือช่ายการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนนำตวามรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นไปขยายผลแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สื่อมวลชนในพืนที่จังหวัดนครนายก อาทิ นักข่าว นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อปมช.) จำนวนกว่า 30 คน วิทยากรให้ความรู้โดย พันตำรวจโท กนก สงวนพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชมสวน โรงแรมวังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก</p>
ค้นหา

10 สถานียอดนิยม