อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวตื่นไฟ” รุ่นที่ 5Featured image

2020-03-07 07:54:54<p>สื่อมวลชนและนักศึกษาด้านเนิเทศศาสตร์<br /> 40 คนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ<br /> &ldquo;นักข่าวตื่นไฟ&rdquo; รุ่นที่ 5 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ<br /> &ldquo;นักข่าวตื่นไฟ&rdquo; รุ่นที่ 5<br /> จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 &ndash; 22 กุมภาพันธ์ 2563<br /> ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร</p> <p>โครงการนักข่าวตื่นไฟ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562</p>
ค้นหา

10 สถานียอดนิยม