บันเทิง

Featured image

เจเนอร์เรชัน เวฟ 90 MHz ลพบุรี

บริการชุมชน

ชีวิตนี้ดี มีสุขได้ทุกวัน Live a good life everyday

ร่วมสร้างสังคมดีมีศีลธรรม

วิทยุเพื่อคนรักสุขภาพและเสียงเพลง

ลองซองเพลงดัง

ความสุข 24 ชั่วโมง

10 สถานียอดนิยม