ลองซองออนไลน์ อุบลราชธานี

ลองซองออนไลน์ อุบลราชธานี

ลองซองออนไลน์ อุบลราชธานี

ประเภทสถานี: บันเทิง
คลื่นความถี่: 000
จังหวัด: อุบลราชธานี

อธิบายเกี่ยวกับสถานี


ติดต่อเรา

อธิบายเกี่ยวกับสถานี

ผังรายการรายสัปดาห์ลองซองเพลงดัง

06:00amจันทร์

Featured image

06:00am - 14:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งดัง

เพิ่มเติม...

อีสานออนซอน

14:00pmจันทร์

Featured image

14:00pm - 17:00pm

เพลงลูกทุ่งดังฟังเพลิน โดย ดีเจสาวน้ำยืน อุบลราชธานี

เพิ่มเติม...

ไปนำกันลองซอง

17:00pmจันทร์

Featured image

17:00pm - 22:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งฮิต โดย ทีมงานลองซอง

เพิ่มเติม...

ลองซองเพลงดัง

06:00amอังคาร

Featured image

06:00am - 14:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งดัง

เพิ่มเติม...

อีสานออนซอน

14:00pmอังคาร

Featured image

14:00pm - 17:00pm

เพลงลูกทุ่งดังฟังเพลิน โดย ดีเจสาวน้ำยืน อุบลราชธานี

เพิ่มเติม...

ไปนำกันลองซอง

17:00pmอังคาร

Featured image

17:00pm - 22:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งฮิต โดย ทีมงานลองซอง

เพิ่มเติม...

06:00am - 14:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งดัง

เพิ่มเติม...

14:00pm - 17:00pm

เพลงลูกทุ่งดังฟังเพลิน โดย ดีเจสาวน้ำยืน อุบลราชธานี

เพิ่มเติม...

17:00pm - 22:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งฮิต โดย ทีมงานลองซอง

เพิ่มเติม...

ลองซองเพลงดัง

06:00amพฤหัสบดี

Featured image

06:00am - 14:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งดัง

เพิ่มเติม...

อีสานออนซอน

14:00pmพฤหัสบดี

Featured image

14:00pm - 17:00pm

เพลงลูกทุ่งดังฟังเพลิน โดย ดีเจสาวน้ำยืน อุบลราชธานี

เพิ่มเติม...

ไปนำกันลองซอง

17:00pmพฤหัสบดี

Featured image

17:00pm - 22:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งฮิต โดย ทีมงานลองซอง

เพิ่มเติม...

06:00am - 14:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งดัง

เพิ่มเติม...

อีสานออนซอน

14:00pmศุกร์

Featured image

14:00pm - 17:00pm

เพลงลูกทุ่งดังฟังเพลิน โดย ดีเจสาวน้ำยืน อุบลราชธานี

เพิ่มเติม...

17:00pm - 22:00pm

ฟังเพลงลูกทุ่งฮิต โดย ทีมงานลองซอง

เพิ่มเติม...

รายการวิทยุของสถานีทั้งหมด


คุณกำลังฟัง

ลองซองออนไลน์ อุบลราชธานี

บันเทิง

Current track
ลองซองออนไลน์ อุบลราชธานี
บันเทิง

ลองซองออนไลน์ อุบลราชธานี