สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทสถานี: การศึกษา
คลื่นความถี่: 107.25 MHz
จังหวัด: พิษณุโลก

วิทยุเพื่อการศึกษา สร้างปัญญาสู่มวลชน


ติดต่อเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055-961-124
Email : nuradio107.25@hotmail.com

ผังรายการรายสัปดาห์06:00am - 06:30am

รูปแบบรายการ   1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จัดโดยองค์กรพระพุทธศาสนาต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรและพื้นที่ใก...

เพิ่มเติม...

ข่าวสารบ้านเรา

08:00amจันทร์

Featured image

08:00am - 08:30am

รายการเล่าข่าวสารในท้องถิ่น ที่นำข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ กิจกรรมท้องถิ่นชุมชน ในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง  มานำเสนอในรายการ

เพิ่มเติม...

08:30am - 09:00am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทั่วโลกในด้านสุขภาพ ภาษา การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และอื่นๆ ในรูปแบบภาษาไทย ที่ฟังง่าย และทันต่อเหตุก...

เพิ่มเติม...

รายการ RADIO JAPAN

09:00amจันทร์

Featured image

09:00am - 09:30am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทางประเทศญี่ปุ่นในด้านภาษา สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

เพิ่มเติม...

09:30am - 10:00am

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เช่น หลักการใช้ภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจจากเหตุการณ์หรือข่าวรอบตัว บทสนทนา...

เพิ่มเติม...

10:00am - 12:00pm

เป็นรายการเล่าข่าว สลับกับการเปิดเพลงฟังสบาย ซึ่งในรายการจะนำข่าวสาร กิจกรรม โครงการ จากทางคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย หรือที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาบ...

เพิ่มเติม...

06:00am - 06:30am

รูปแบบรายการ   1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จัดโดยองค์กรพระพุทธศาสนาต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรและพื้นที่ใก...

เพิ่มเติม...

ข่าวสารบ้านเรา

08:00amอังคาร

Featured image

08:00am - 08:30am

รายการเล่าข่าวสารในท้องถิ่น ที่นำข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ กิจกรรมท้องถิ่นชุมชน ในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง  มานำเสนอในรายการ

เพิ่มเติม...

08:30am - 09:00am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทั่วโลกในด้านสุขภาพ ภาษา การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และอื่นๆ ในรูปแบบภาษาไทย ที่ฟังง่าย และทันต่อเหตุก...

เพิ่มเติม...

รายการ RADIO JAPAN

09:00amอังคาร

Featured image

09:00am - 09:30am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทางประเทศญี่ปุ่นในด้านภาษา สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

เพิ่มเติม...

09:30am - 10:00am

เป็นรายการในรูปแบบสาระบันเทิง  ในลักษณะการพูดคุยกับผู้ฟัง  นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีของไทย   หรื...

เพิ่มเติม...

10:00am - 12:00pm

เป็นรายการเล่าข่าว สลับกับการเปิดเพลงฟังสบาย ซึ่งในรายการจะนำข่าวสาร กิจกรรม โครงการ จากทางคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย หรือที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาบ...

เพิ่มเติม...

06:00am - 06:30am

รูปแบบรายการ   1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จัดโดยองค์กรพระพุทธศาสนาต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรและพื้นที่ใก...

เพิ่มเติม...

08:00am - 08:30am

รายการเล่าข่าวสารในท้องถิ่น ที่นำข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ กิจกรรมท้องถิ่นชุมชน ในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง  มานำเสนอในรายการ

เพิ่มเติม...

08:30am - 09:00am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทั่วโลกในด้านสุขภาพ ภาษา การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และอื่นๆ ในรูปแบบภาษาไทย ที่ฟังง่าย และทันต่อเหตุก...

เพิ่มเติม...

09:00am - 09:30am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทางประเทศญี่ปุ่นในด้านภาษา สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

เพิ่มเติม...

09:30am - 10:00am

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เช่น หลักการใช้ภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจจากเหตุการณ์หรือข่าวรอบตัว บทสนทนา...

เพิ่มเติม...

10:00am - 12:00pm

เป็นรายการเล่าข่าว สลับกับการเปิดเพลงฟังสบาย ซึ่งในรายการจะนำข่าวสาร กิจกรรม โครงการ จากทางคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย หรือที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาบ...

เพิ่มเติม...

06:00am - 06:30am

รูปแบบรายการ   1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จัดโดยองค์กรพระพุทธศาสนาต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรและพื้นที่ใก...

เพิ่มเติม...

08:00am - 08:30am

รายการเล่าข่าวสารในท้องถิ่น ที่นำข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ กิจกรรมท้องถิ่นชุมชน ในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง  มานำเสนอในรายการ

เพิ่มเติม...

รายการ ข่าวจาก VOA

08:30amพฤหัสบดี

Featured image

08:30am - 09:00am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทั่วโลกในด้านสุขภาพ ภาษา การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และอื่นๆ ในรูปแบบภาษาไทย ที่ฟังง่าย และทันต่อเหตุก...

เพิ่มเติม...

รายการ RADIO JAPAN

09:00amพฤหัสบดี

Featured image

09:00am - 09:30am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทางประเทศญี่ปุ่นในด้านภาษา สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

เพิ่มเติม...

รายการ รักษ์ภาษา

09:30amพฤหัสบดี

Featured image

09:30am - 10:00am

เป็นรายการในรูปแบบสาระบันเทิง  ในลักษณะการพูดคุยกับผู้ฟังแบบสบายๆ โดยจะมีการนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษาไทย ทั้งด้านการใช้ภาษา, ถ้อยคำ, สำน...

เพิ่มเติม...

10:00am - 12:00pm

เป็นรายการเล่าข่าว สลับกับการเปิดเพลงฟังสบาย ซึ่งในรายการจะนำข่าวสาร กิจกรรม โครงการ จากทางคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย หรือที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาบ...

เพิ่มเติม...

06:00am - 06:30am

รูปแบบรายการ   1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จัดโดยองค์กรพระพุทธศาสนาต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรและพื้นที่ใก...

เพิ่มเติม...

08:00am - 08:30am

รายการเล่าข่าวสารในท้องถิ่น ที่นำข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ กิจกรรมท้องถิ่นชุมชน ในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง  มานำเสนอในรายการ

เพิ่มเติม...

08:30am - 09:00am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทั่วโลกในด้านสุขภาพ ภาษา การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และอื่นๆ ในรูปแบบภาษาไทย ที่ฟังง่าย และทันต่อเหตุก...

เพิ่มเติม...

รายการ RADIO JAPAN

09:00amศุกร์

Featured image

09:00am - 09:30am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทางประเทศญี่ปุ่นในด้านภาษา สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

เพิ่มเติม...

09:30am - 10:00am

นำเสนอสาระความรู้เรื่องราวในอดีต ทั้งประวัติศาสตร์ ตำนาน พงศาวดาร นิทานพื้นบ้าน ต่างๆ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์เรื่องราวเหล่านี้ไว้ ซึ่งเปรียบเสมือนวัฒน...

เพิ่มเติม...

10:00am - 12:00pm

เป็นรายการเล่าข่าว สลับกับการเปิดเพลงฟังสบาย ซึ่งในรายการจะนำข่าวสาร กิจกรรม โครงการ จากทางคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย หรือที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาบ...

เพิ่มเติม...

06:00am - 06:30am

รูปแบบรายการ             รายการสาระบันเทิงที่สอดแทรกเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ และการถ่ายทอดนวัตกร...

เพิ่มเติม...

รายการ RADIO JAPAN

09:00amเสาร์

Featured image

09:00am - 09:30am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทางประเทศญี่ปุ่นในด้านภาษา สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

เพิ่มเติม...

09:30am - 10:00am

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดภาษาเมียนมาในชีวิตประจำวัน และให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวเมียนมา

เพิ่มเติม...

รายการ UP PHAYAO

10:00amเสาร์

Featured image

10:00am - 10:30am

เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลข่าวสารสลับกับการเปิดเพลงไทยสากล

เพิ่มเติม...

10:30am - 11:00am

เป็นการนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่านผู้ดำเนินรายการ ในแนวทางที่หลากหลายเช่น การเชิญผู้จัดโครงการมาร่วมพูดคุย หรือการเล่าข่าว หรือ การนำจุดที่น่าส...

เพิ่มเติม...

11:00am - 12:00pm

ให้ความรู้ทางด้านคติชนวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยการสนทนา แลกเปลี่ยนทรรศนะ และนำเสนอข้อมูล ทั้งจากประสบการณ์ของผู้จัดรายการ โดยได้มาจากแหล่งข้อ...

เพิ่มเติม...

06:00am - 07:00am

รูปแบบรายการ     เปิดเพลงลูกทุ่งสลับกับสอดแทรกการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับประชาชนที่รับฟังรายการ และยกตัวอย่างของคำพิพากษาที่เกี่...

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

รูปแบบรายการในลักษณะการพูดคุยด้านข่าวสาร     โดยการนำเสนอในรายการจะเริ่มด้วยการเปิดประเด็นเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันทั้งทางสังคม เ...

เพิ่มเติม...

รายการ CFM RADIO

08:00amอาทิตย์

Featured image

08:00am - 09:00am

รายการ CFM RADIO เป็นรายการที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับด้านสุขภาพ และเกร็ดความรู้ต่างๆเช่น เรื่องอาหารและเรื่องแฟชั่น ที่เป็นประโยชน์ต่อผู...

เพิ่มเติม...

รายการ RADIO JAPAN

09:00amอาทิตย์

Featured image

09:00am - 09:30am

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารจากทางประเทศญี่ปุ่นในด้านภาษา สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

เพิ่มเติม...

09:30am - 10:00am

เป็นการนำเสนอสาระหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์ อาทิ ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีวรรณกรรมและเหตุการณ์สำคัญในสังคม โดยจะนำเสนอข้อมูลจากหลากหลายประเทศ

เพิ่มเติม...

รายการ GE going to world Citizen

10:00amอาทิตย์

Featured image

10:00am - 10:30am

เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตในการก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลก (...

เพิ่มเติม...

10:30am - 11:00am

นำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และองค์ความรู้ด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสต์ติกส์และโซ่อุปทาน ผลกระทบของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เผยแพร่สู่ผู้ฟัง...

เพิ่มเติม...

11:00am - 12:00pm

ลักษณะการจัดรายการภาพรวมเป็นการพูดเชิงอธิบายและแสดงความคิดเห็นที่เป็นการเปิดกว้างในการให้มุมมอง และแง่คิดในการฟังเพลงต่อผู้ฟัง ซึ่งเป็นการพูดสลับกั...

เพิ่มเติม...

รายการวิทยุของสถานีทั้งหมด


คุณกำลังฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา

Current track
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร