ชุมชนหนองหลัก อุบลราชธานี

ชุมชนหนองหลัก อุบลราชธานี

ชุมชนหนองหลัก อุบลราชธานี

ประเภทสถานี: การศึกษา
คลื่นความถี่: -
จังหวัด: อุบลราชธานี

สถานีวิทยุ วิทยุฯ ออนไลน์ สายธรรม เพื่อนำเสนอ เรื่องราวของธรรมะในพุทธศาสนา และการทำความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น โดยนำคำสอนในพระไตรปิฏก เพื่อออกอากาศ ให้พุทธศานิกชน และผู้สนใจทั่วไปได้ติดตามผ่าน สื่อ Online  ดำเนินการโดย โดยพระครูศรีธรรมวิบูลย์ เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ และเจ้าคณะสงฆ์ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 


ติดต่อเรา

สถานีวิทยุ Online สายธรรม วัดบ้านหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยพระครูศรีธรรมวิบูลย์ เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ และเจ้าคณะสงฆ์ อำเภอม่วงสามสิบ ประสารงานงาน ติดต่อ อดุลย์ ราชมภู โทรศัพท์ 0857695778 


รายการวิทยุของสถานีทั้งหมด


คุณกำลังฟัง

ชุมชนหนองหลัก อุบลราชธานี

การศึกษา

Current track
ชุมชนหนองหลัก อุบลราชธานี
การศึกษา

ชุมชนหนองหลัก อุบลราชธานี