สถานีเพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

สถานีเพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

สถานีเพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

ประเภทสถานี: ทั่วไป
คลื่นความถี่: 102.50
จังหวัด: กำแพงเพชร

เป็นสถานีปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชมชนเพื่อการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมชุมชน


ติดต่อเรา

นายปนิพันธ์ บัวสำลี เป็นตัวแทน

111/1หมู่ 3 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130

เบอร์โทร 0819625133

keng1025@hotmail.com


รายการวิทยุของสถานีทั้งหมด


คุณกำลังฟัง

สถานีเพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

ทั่วไป

Current track
สถานีเพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ทั่วไป

สถานีเพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรม