ท้องถิ่นสัมพันธ์ จันทบุรี-วิชั่นเรดิ FM 98.50 MHz.

ท้องถิ่นสัมพันธ์ จันทบุรี-วิชั่นเรดิ FM 98.50 MHz.

ท้องถิ่นสัมพันธ์ จันทบุรี-วิชั่นเรดิ FM 98.50 MHz.

ประเภทสถานี: ทั่วไป
คลื่นความถี่: FM 98.50 MHz.
จังหวัด: จันทบุรี

อธิบายเกี่ยวกับสถานี


ติดต่อเรา

สถานีวิทยุท้องถิ่นสัมพันธ์จันทบุรี FM 98.50 MHz.

เลขที่ 69/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-333-789 www.vdradioonline.com

tomvdpromotion@gmail.com

ผังรายการรายสัปดาห์05:00am - 06:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

06:00am - 07:00am

รายการข่าวสารบ้านเมือง ที่มาพูดคุยยามเช้าตรู่กับผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ กับเสียงที่ฟังคุ้นหูมาหลายปีกับ อาไก่ ประสิทธิ์ พุ่มพวง 

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

08:00am - 08:30am

รายการที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้ทางด้านการเกษตร

เพิ่มเติม...

09:00am - 10:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

วีดีเรดิโอ (VD Radio)

10:00amจันทร์

Featured image

10:00am - 11:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่งเพราะ ๆ กับผู้ดำเนินรายการเสียงนุ่มดีเจทอง

เพิ่มเติม...

11:00am - 12:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

12:00pm - 13:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

14:00pm - 15:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

15:00pm - 16:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

16:00pm - 17:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

17:00pm - 18:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

18:00pm - 19:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

19:00pmจันทร์

Featured image

19:00pm - 19:30pm

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

20:00pm - 20:30pm

ช่วงเวลาที่สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินทุกช่องในประเทศไทย ซึ่งกระจายเสียงและแพร่ภาพจากเสาอากาศบนบก จะนำเสนอการรายงานข่าวพระราชกรณียกิจหรือพ...

เพิ่มเติม...

20:30pm - 21:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

23:00pm - 00:00am

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

05:00am - 06:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

06:00am - 07:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

07:00amอังคาร

Featured image

07:00am - 07:30am

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

รายการที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้ทางด้านการเกษตร

เพิ่มเติม...

09:00am - 10:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

วีดีเรดิโอ (VD Radio)

10:00amอังคาร

Featured image

10:00am - 11:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่งเพราะ ๆ กับผู้ดำเนินรายการเสียงนุ่มดีเจทอง

เพิ่มเติม...

11:00am - 12:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

12:00pm - 13:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

14:00pm - 15:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

15:00pm - 16:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

16:00pm - 17:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

17:00pm - 18:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

18:00pm - 19:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

19:00pmอังคาร

Featured image

19:00pm - 19:30pm

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

20:00pm - 20:15pm

ช่วงเวลาที่สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินทุกช่องในประเทศไทย ซึ่งกระจายเสียงและแพร่ภาพจากเสาอากาศบนบก จะนำเสนอการรายงานข่าวพระราชกรณียกิจหรือพ...

เพิ่มเติม...

20:15pm - 21:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

23:00pm - 00:00am

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

05:00am - 06:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

06:00am - 07:00am

รายการข่าวสารบ้านเมือง ที่มาพูดคุยยามเช้าตรู่กับผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ กับเสียงที่ฟังคุ้นหูมาหลายปีกับ อาไก่ ประสิทธิ์ พุ่มพวง 

เพิ่มเติม...

07:00am - 07:30am

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

รายการที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้ทางด้านการเกษตร

เพิ่มเติม...

09:00am - 10:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

10:00am - 11:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่งเพราะ ๆ กับผู้ดำเนินรายการเสียงนุ่มดีเจทอง

เพิ่มเติม...

11:00am - 12:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

12:00pm - 13:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

14:00pm - 15:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

15:00pm - 16:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

16:00pm - 17:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

17:00pm - 18:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

18:00pm - 19:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

19:00pm - 19:30pm

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

20:00pm - 20:15pm

ช่วงเวลาที่สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินทุกช่องในประเทศไทย ซึ่งกระจายเสียงและแพร่ภาพจากเสาอากาศบนบก จะนำเสนอการรายงานข่าวพระราชกรณียกิจหรือพ...

เพิ่มเติม...

20:15pm - 21:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

23:00pm - 00:00am

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

05:00am - 06:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

06:00am - 07:00am

รายการข่าวสารบ้านเมือง ที่มาพูดคุยยามเช้าตรู่กับผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ กับเสียงที่ฟังคุ้นหูมาหลายปีกับ อาไก่ ประสิทธิ์ พุ่มพวง 

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

07:00amพฤหัสบดี

Featured image

07:00am - 07:30am

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

รายการที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้ทางด้านการเกษตร

เพิ่มเติม...

09:00am - 10:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

วีดีเรดิโอ (VD Radio)

10:00amพฤหัสบดี

Featured image

10:00am - 11:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่งเพราะ ๆ กับผู้ดำเนินรายการเสียงนุ่มดีเจทอง

เพิ่มเติม...

11:00am - 12:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

12:00pm - 13:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

14:00pm - 15:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

15:00pm - 16:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

16:00pm - 17:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

17:00pm - 18:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

18:00pm - 19:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

19:00pmพฤหัสบดี

Featured image

19:00pm - 19:30pm

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

ข่าวในพระราชสำนัก

20:00pmพฤหัสบดี

Featured image

20:00pm - 20:15pm

ช่วงเวลาที่สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินทุกช่องในประเทศไทย ซึ่งกระจายเสียงและแพร่ภาพจากเสาอากาศบนบก จะนำเสนอการรายงานข่าวพระราชกรณียกิจหรือพ...

เพิ่มเติม...

20:15pm - 21:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

23:00pm - 00:00am

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

05:00am - 06:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

06:00am - 07:00am

รายการข่าวสารบ้านเมือง ที่มาพูดคุยยามเช้าตรู่กับผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ กับเสียงที่ฟังคุ้นหูมาหลายปีกับ อาไก่ ประสิทธิ์ พุ่มพวง 

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

07:00amศุกร์

Featured image

07:00am - 07:30am

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

รายการที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้ทางด้านการเกษตร

เพิ่มเติม...

09:00am - 10:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

10:00am - 11:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่งเพราะ ๆ กับผู้ดำเนินรายการเสียงนุ่มดีเจทอง

เพิ่มเติม...

11:00am - 12:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

12:00pm - 13:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

14:00pm - 15:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

15:00pm - 16:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

16:00pm - 17:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

18:00pm - 19:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

19:00pmศุกร์

Featured image

19:00pm - 19:30pm

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

20:00pm - 20:15pm

ช่วงเวลาที่สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินทุกช่องในประเทศไทย ซึ่งกระจายเสียงและแพร่ภาพจากเสาอากาศบนบก จะนำเสนอการรายงานข่าวพระราชกรณียกิจหรือพ...

เพิ่มเติม...

20:15pm - 21:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

23:00pm - 00:00am

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

05:00am - 06:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

06:00am - 07:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

07:00amเสาร์

Featured image

07:00am - 07:30am

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

09:00am - 10:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

10:00am - 11:00am

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

11:00am - 12:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

12:00pm - 13:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง อิสาน เพราะ ๆ กับดีเจหนุ่มอารมณ์ดี เมิงเกร๊อะ ทวีศักดิ์ เสมอใจ

เพิ่มเติม...

14:00pm - 15:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง อิสาน เพราะ ๆ กับดีเจหนุ่มอารมณ์ดี เมิงเกร๊อะ ทวีศักดิ์ เสมอใจ

เพิ่มเติม...

15:00pm - 16:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง อิสาน เพราะ ๆ กับดีเจหนุ่มอารมณ์ดี เมิงเกร๊อะ ทวีศักดิ์ เสมอใจ

เพิ่มเติม...

16:00pm - 17:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง อิสาน เพราะ ๆ กับดีเจหนุ่มอารมณ์ดี เมิงเกร๊อะ ทวีศักดิ์ เสมอใจ

เพิ่มเติม...

17:00pm - 18:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

18:00pm - 19:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

19:00pmเสาร์

Featured image

19:00pm - 19:30pm

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

20:00pm - 21:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

23:00pm - 00:00am

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

05:00am - 06:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

06:00am - 07:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

07:00amอาทิตย์

Featured image

07:00am - 07:30am

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

09:00am - 10:00am

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

10:00am - 11:00am

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

11:00am - 12:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

12:00pm - 13:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รายการข่าวสารบ้านเมือง ที่มาพูดคุยยามเช้าตรู่กับผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ กับเสียงที่ฟังคุ้นหูมาหลายปีกับ อาไก่ ประสิทธิ์ พุ่มพวง 

เพิ่มเติม...

14:00pm - 15:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง อิสาน เพราะ ๆ กับดีเจหนุ่มอารมณ์ดี เมิงเกร๊อะ ทวีศักดิ์ เสมอใจ

เพิ่มเติม...

15:00pm - 16:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง อิสาน เพราะ ๆ กับดีเจหนุ่มอารมณ์ดี เมิงเกร๊อะ ทวีศักดิ์ เสมอใจ

เพิ่มเติม...

16:00pm - 17:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง อิสาน เพราะ ๆ กับดีเจหนุ่มอารมณ์ดี เมิงเกร๊อะ ทวีศักดิ์ เสมอใจ

เพิ่มเติม...

17:00pm - 18:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

ข่าวประจำวัน

19:00pmอาทิตย์

Featured image

19:00pm - 19:30pm

รายการข่าวเช้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

20:00pm - 20:15pm

ช่วงเวลาที่สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินทุกช่องในประเทศไทย ซึ่งกระจายเสียงและแพร่ภาพจากเสาอากาศบนบก จะนำเสนอการรายงานข่าวพระราชกรณียกิจหรือพ...

เพิ่มเติม...

20:15pm - 21:00pm

รายการวีดี เริดิโอ (VD Radio) ดำเนินรายการโดย เอ อนุสรณ์ รายการสาระความรู้ ความบันเทิง สลับ เพลง

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

รายการสาระความรู้สลับเพลงลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดย แวนด้า อยู่ดี ผู้ดำเนินรายการเสียงไพเราะ ที่ติดหูแฟนรายการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

23:00pm - 00:00am

รายการอีสานสัมพันธ์กับนาโอมี ดำเนินรายการโดย บ่าวอึ่ง ทวีศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ พูดคุยสนุกสนาน พร้อมกับสาระความรู้ สลับกับเ...

เพิ่มเติม...

คุณกำลังฟัง

ท้องถิ่นสัมพันธ์ จันทบุรี-วิชั่นเรดิ FM 98.50 MHz.

ทั่วไป

Current track
ท้องถิ่นสัมพันธ์ จันทบุรี-วิชั่นเรดิ FM 98.50 MHz.
ทั่วไป

ท้องถิ่นสัมพันธ์ จันทบุรี-วิชั่นเรดิ FM 98.50 MHz.