วัดพระพุทธบาทตากผ้า 106.0 MHz. จ.ลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า 106.0 MHz. จ.ลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า 106.0 MHz. จ.ลำพูน

ประเภทสถานี: ทั่วไป
คลื่นความถี่: 106.0 MHz.
จังหวัด: ลำพูน

อธิบายเกี่ยวกับสถานี


ติดต่อเรา

อธิบายเกี่ยวกับสถานี


รายการวิทยุของสถานีทั้งหมด


คุณกำลังฟัง

วัดพระพุทธบาทตากผ้า 106.0 MHz. จ.ลำพูน

ทั่วไป

Current track
วัดพระพุทธบาทตากผ้า 106.0 MHz. จ.ลำพูน
ทั่วไป

วัดพระพุทธบาทตากผ้า 106.0 MHz. จ.ลำพูน