Yesterday 106.5 จ.ภูเก็ต

Yesterday 106.5 จ.ภูเก็ต

Yesterday 106.5 จ.ภูเก็ต

ประเภทสถานี: บันเทิง
คลื่นความถี่: FM 106.5 MHz.
จังหวัด: ภูเก็ต

Yesterday 106.5 FM คลื่นวิทยุในจังหวัดภูเก็ต กับสโลแกนเพลงดีดี ความทรงจำดีดี เปิดเพลงเก่าที่ฮิตในอดีต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอัพเดทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

คติพจน์

เพลงดีดี ความทรงจำดีดี


ติดต่อเรา

สถานีวิทยุ Yesterday 106.5 
ชั้น 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-233363 contact@niyamedia.com


รายการวิทยุของสถานีทั้งหมด


คุณกำลังฟัง

Yesterday 106.5 จ.ภูเก็ต

บันเทิง

Current track
Yesterday 106.5 จ.ภูเก็ต
บันเทิง

Yesterday 106.5 จ.ภูเก็ต