วิทยุศึกษา FM 92 MHz

วิทยุศึกษา FM 92 MHz

วิทยุศึกษา FM 92 MHz

ประเภทสถานี: การศึกษา
คลื่นความถี่: FM 92 MHz
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ฟังวิทยุศึกษา เสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิต


ติดต่อเรา

FM92 AM1161

ผังรายการรายสัปดาห์06:00am - 06:15am

ธรรมะเพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

06:15am - 06:30am

หน้าต่างบานเช้า

เพิ่มเติม...

เส้นทางทำกิน

06:30amจันทร์

Featured image

06:30am - 07:00am

เส้นทางทำกิน

เพิ่มเติม...

สอนภาษาอังกฤษ

07:30amจันทร์

Featured image

07:30am - 08:00am

สอนภาษาอังกฤษ Enlish all around Us

เพิ่มเติม...

รอบรั้วเสมา

08:00amจันทร์

Featured image

08:00am - 09:00am

รอบรั้วเสมา ข่าวการศึกษา

เพิ่มเติม...

09:10am - 10:00am

หยิบมาเล่าเอามาฝาก

เพิ่มเติม...

ที่นี่ 92

10:10amจันทร์

Featured image

10:10am - 11:00am

ที่นี่ 92

เพิ่มเติม...

ดนตรีกานต์

11:10amจันทร์

Featured image

11:10am - 12:00pm

ดนตรีกานต์

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย

เพิ่มเติม...

ตามตะวัน

13:00pmจันทร์

Featured image

13:00pm - 15:30pm

ตามตะวัน

เพิ่มเติม...

เพลินวรรณกรรม

15:30pmจันทร์

Featured image

15:30pm - 16:00pm

เพลินวรรณกรรม

เพิ่มเติม...

เพื่อนยามเย็น

16:10pmจันทร์

Featured image

16:10pm - 17:00pm

เพื่อนยามเย็น

เพิ่มเติม...

โลมา....ลั้นลา

17:00pmจันทร์

Featured image

17:00pm - 18:00pm

โลมา....ลั้นลา

เพิ่มเติม...

สูงวัยสบายมาก

18:30pmจันทร์

Featured image

18:30pm - 19:00pm

สูงวัยสบายมาก

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

แบ่งปันเรื่องดีดี

เพิ่มเติม...

มุมความสุข

20:30pmจันทร์

Featured image

20:30pm - 22:00pm

มุมความสุข เพลินเพลงสุนทราภรณ์

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

บุหลันลอยเลื่อน

เพิ่มเติม...

มิวสิก 92

23:00pmจันทร์

Featured image

23:00pm - 23:50pm

มิวสิก 92

เพิ่มเติม...

06:00am - 06:15am

ธรรมะเพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

06:15am - 06:30am

หน้าต่างบานเช้า

เพิ่มเติม...

เส้นทางทำกิน

06:30amอังคาร

Featured image

06:30am - 07:00am

เส้นทางทำกิน

เพิ่มเติม...

สอนภาษาจีน

07:30amอังคาร

Featured image

07:30am - 08:00am

สอนภาษาจีน

เพิ่มเติม...

รอบรั้วเสมา

08:00amอังคาร

Featured image

08:00am - 09:00am

รอบรั้วเสมา ข่าวการศึกษา

เพิ่มเติม...

09:10am - 10:00am

หยิบมาเล่าเอามาฝาก

เพิ่มเติม...

ที่นี่ 92

10:10amอังคาร

Featured image

10:10am - 11:00am

ที่นี่ 92

เพิ่มเติม...

ดนตรีกานต์

11:10amอังคาร

Featured image

11:10am - 12:00pm

ดนตรีกานต์

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย

เพิ่มเติม...

ตามตะวัน

13:00pmอังคาร

Featured image

13:00pm - 15:30pm

ตามตะวัน

เพิ่มเติม...

เพลินวรรณกรรม

15:30pmอังคาร

Featured image

15:30pm - 16:00pm

เพลินวรรณกรรม

เพิ่มเติม...

เพื่อนยามเย็น

16:10pmอังคาร

Featured image

16:10pm - 17:00pm

เพื่อนยามเย็น

เพิ่มเติม...

โลมา....ลั้นลา

17:00pmอังคาร

Featured image

17:00pm - 18:00pm

โลมา....ลั้นลา

เพิ่มเติม...

สูงวัยสบายมาก

18:30pmอังคาร

Featured image

18:30pm - 19:00pm

สูงวัยสบายมาก

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

แบ่งปันเรื่องดีดี

เพิ่มเติม...

มุมความสุข

20:30pmอังคาร

Featured image

20:30pm - 22:00pm

มุมความสุข เพลินเพลงสุนทราภรณ์

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

บุหลันลอยเลื่อน

เพิ่มเติม...

มิวสิก 92

23:00pmอังคาร

Featured image

23:00pm - 23:50pm

มิวสิก 92

เพิ่มเติม...

ธรรมะเพื่อชีวิต

06:00amพฤหัสบดี

Featured image

06:00am - 06:15am

ธรรมะเพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

หน้าต่างบานเช้า

06:15amพฤหัสบดี

Featured image

06:15am - 06:30am

หน้าต่างบานเช้า

เพิ่มเติม...

เส้นทางทำกิน

06:30amพฤหัสบดี

Featured image

06:30am - 07:00am

เส้นทางทำกิน

เพิ่มเติม...

สอนภาษาเวียดนาม

07:30amพฤหัสบดี

Featured image

07:30am - 08:00am

สอนภาษาเวียดนาม

เพิ่มเติม...

รอบรั้วเสมา

08:00amพฤหัสบดี

Featured image

08:00am - 09:00am

รอบรั้วเสมา ข่าวการศึกษา

เพิ่มเติม...

09:10am - 10:00am

หยิบมาเล่าเอามาฝาก

เพิ่มเติม...

ที่นี่ 92

10:10amพฤหัสบดี

Featured image

10:10am - 11:00am

ที่นี่ 92

เพิ่มเติม...

ดนตรีกานต์

11:10amพฤหัสบดี

Featured image

11:10am - 12:00pm

ดนตรีกานต์

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย

เพิ่มเติม...

ตามตะวัน

13:00pmพฤหัสบดี

Featured image

13:00pm - 15:30pm

ตามตะวัน

เพิ่มเติม...

เพลินวรรณกรรม

15:30pmพฤหัสบดี

Featured image

15:30pm - 16:00pm

เพลินวรรณกรรม

เพิ่มเติม...

เพื่อนยามเย็น

16:10pmพฤหัสบดี

Featured image

16:10pm - 17:00pm

เพื่อนยามเย็น

เพิ่มเติม...

โลมา....ลั้นลา

17:00pmพฤหัสบดี

Featured image

17:00pm - 18:00pm

โลมา....ลั้นลา

เพิ่มเติม...

สูงวัยสบายมาก

18:30pmพฤหัสบดี

Featured image

18:30pm - 19:00pm

สูงวัยสบายมาก

เพิ่มเติม...

แบ่งปันเรื่องดีดี

19:30pmพฤหัสบดี

Featured image

19:30pm - 20:00pm

แบ่งปันเรื่องดีดี

เพิ่มเติม...

มุมความสุข

20:30pmพฤหัสบดี

Featured image

20:30pm - 22:00pm

มุมความสุข เพลินเพลงสุนทราภรณ์

เพิ่มเติม...

บุหลันลอยเลื่อน

22:00pmพฤหัสบดี

Featured image

22:00pm - 23:00pm

บุหลันลอยเลื่อน

เพิ่มเติม...

มิวสิก 92

23:00pmพฤหัสบดี

Featured image

23:00pm - 23:50pm

มิวสิก 92

เพิ่มเติม...

06:00am - 06:15am

ธรรมะเพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

06:15am - 06:30am

หน้าต่างบานเช้า

เพิ่มเติม...

เส้นทางทำกิน

06:30amศุกร์

Featured image

06:30am - 07:00am

เส้นทางทำกิน

เพิ่มเติม...

สอนภาษาพม่า

07:30amศุกร์

Featured image

07:30am - 08:00am

สอนภาษาพม่า

เพิ่มเติม...

รอบรั้วเสมา

08:00amศุกร์

Featured image

08:00am - 09:00am

รอบรั้วเสมา ข่าวการศึกษา

เพิ่มเติม...

09:10am - 10:00am

หยิบมาเล่าเอามาฝาก

เพิ่มเติม...

ที่นี่ 92

10:10amศุกร์

Featured image

10:10am - 11:00am

ที่นี่ 92

เพิ่มเติม...

ดนตรีกานต์

11:10amศุกร์

Featured image

11:10am - 12:00pm

ดนตรีกานต์

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย

เพิ่มเติม...

ตามตะวัน

13:00pmศุกร์

Featured image

13:00pm - 15:30pm

ตามตะวัน

เพิ่มเติม...

15:30pm - 16:00pm

เพลินวรรณกรรม

เพิ่มเติม...

16:10pm - 17:00pm

เพื่อนยามเย็น

เพิ่มเติม...

โลมา....ลั้นลา

17:00pmศุกร์

Featured image

17:00pm - 18:00pm

โลมา....ลั้นลา

เพิ่มเติม...

18:30pm - 19:00pm

สูงวัยสบายมาก

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

แบ่งปันเรื่องดีดี

เพิ่มเติม...

มุมความสุข

20:30pmศุกร์

Featured image

20:30pm - 22:00pm

มุมความสุข เพลินเพลงสุนทราภรณ์

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

บุหลันลอยเลื่อน

เพิ่มเติม...

มิวสิก 92

23:00pmศุกร์

Featured image

23:00pm - 23:50pm

มิวสิก 92

เพิ่มเติม...

ธรรมาภิรมย์

06:00amเสาร์

Featured image

06:00am - 06:30am

ธรรมาภิรมย์

เพิ่มเติม...

06:30am - 07:00am

เพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกร

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

สอนภาษาอินโดนีเซีย

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

สนทนาประสาอาเซียน

เพิ่มเติม...

09:10am - 10:00am

คลินิกรักษ์สุขภาพ (1)

เพิ่มเติม...

10:00am - 10:10am

ข่าว/พยากรณ์อากาศ

เพิ่มเติม...

10:10am - 11:00am

คลินิครักษ์สุขภาพ (2)

เพิ่มเติม...

รักษ์ลูกทุ่ง

11:10amเสาร์

Featured image

11:10am - 12:00pm

รักษ์ลูกทุ่ง

เพิ่มเติม...

ดนตรีไทย

12:30pmเสาร์

Featured image

12:30pm - 13:00pm

ดนตรีไทย

เพิ่มเติม...

พูดจาภาษาไทย

13:00pmเสาร์

Featured image

13:00pm - 14:00pm

พูดจาภาษาไทย

เพิ่มเติม...

14:00pm - 15:00pm

ชีวิตธรรมชาติ

เพิ่มเติม...

สยามหลากมิติ

15:10pmเสาร์

Featured image

15:10pm - 16:00pm

สยามหลากมิติ

เพิ่มเติม...

สรวล...สนุก

16:00pmเสาร์

Featured image

16:00pm - 17:00pm

สรวล...สนุก

เพิ่มเติม...

Music Moment

17:00pmเสาร์

Featured image

17:00pm - 18:00pm

18:20pm - 19:00pm

รวมใจเป็นหนึ่ง

เพิ่มเติม...

19:30pm - 14:00pm

สร้างเสริมเติมความรู้

เพิ่มเติม...

มุมความสุข

20:30pmเสาร์

Featured image

20:30pm - 22:00pm

มุมความสุข เพลินเพลงสุนทราภรณ์

เพิ่มเติม...

22:00pm - 23:00pm

สนทนาประสาอาเซียน

เพิ่มเติม...

23:00pm - 00:00am

เรื่องเล่าคนทำเพลง

เพิ่มเติม...

รายการวิทยุของสถานีทั้งหมด


คุณกำลังฟัง

วิทยุศึกษา FM 92 MHz

การศึกษา

Current track
วิทยุศึกษา FM 92 MHz
การศึกษา

วิทยุศึกษา FM 92 MHz