สถานีวิทยุ บมจ อสมท สงขลา FM 96.50 MHz

สถานีวิทยุ บมจ อสมท สงขลา FM 96.50 MHz

สถานีวิทยุ บมจ อสมท สงขลา FM 96.50 MHz

ประเภทสถานี: ทั่วไป
คลื่นความถี่: FM 96.50 MHz
จังหวัด: สงขลา

อธิบายเกี่ยวกับสถานี


ติดต่อเรา

สถานีวิทยุ อสมท สงขลา FM 96.50 MHz

เลขที่ 1150 ม.3 ถนนสามบิน-ลพบุรีราเมศวร์

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เบอร์โทร 074335715-16

Email::modern965@hotmail.com

ผังรายการรายสัปดาห์Good Morning ASEAN : FM100.5 MHz

07:00amจันทร์

Featured image

07:00am - 07:30am

ข้อมูล ข่าวสารใน ASEAN

เพิ่มเติม...

ก้าวทันข่าว

07:30amจันทร์

Featured image

07:30am - 08:00am

ข่าวสาร รอบวัน

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

ทุกวันจันทร์-ศุกร์

เพิ่มเติม...

Remind by MCOT

09:00amจันทร์

Featured image

09:00am - 10:00am

เพลงสตริงค์เก่าๆ สาระความรู้ต่างๆ

เพิ่มเติม...

Remind By MCOT

10:00amจันทร์

Featured image

10:00am - 12:00pm

เพลงสตริงค์กลางเก่า-กลางใหม่ สาระ บันเทิง

เพิ่มเติม...

ข่าวภาคเที่ยง

12:00pmจันทร์

Featured image

12:00pm - 12:30pm

ข่าวรอบวัน

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ข่าวสาร ทั่วไป

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รอบรู้เรื่องข่าวสารบ้านเรา

เพิ่มเติม...

14:00pm - 14:35pm

พบกันยามบ่ายกับ ธ.ก.ส. โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพิ่มเติม...

MCOT Talk

14:35pmจันทร์

Featured image

14:35pm - 15:00pm

อัพเดทข่าวสาร ประจำวัน

เพิ่มเติม...

Modern Life & Modern Music

15:00pmจันทร์

Featured image

15:00pm - 18:00pm

เพลงสตริงค์ สากล

เพิ่มเติม...

18:00pm - 18:45pm

ข่าวประจำวัน

เพิ่มเติม...

18:45pm - 19:00pm

ข่าวท้องถิ่น ประจำวัน

เพิ่มเติม...

สองมุมข่าว 100.5

19:00pmจันทร์

Featured image

19:00pm - 19:30pm

ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

มหานครรอบทิศ

19:30pmจันทร์

Featured image

19:30pm - 20:00pm

10 ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

สปอร์ตวาไรตี้

20:00pmจันทร์

Featured image

20:00pm - 21:00pm

ข่าวกีฬา

เพิ่มเติม...

เจาะสนามบอลไทย

21:00pmจันทร์

Featured image

21:00pm - 22:00pm

ข่าวกีฬา ฟุตบอลไทย

เพิ่มเติม...

ลูกทุ่งมหานคร

22:00pmจันทร์

Featured image

22:00pm - 07:00am

เพลงลูกทุ่ง - เพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

Good Morning ASEAN : FM100.5 MHz

07:00amอังคาร

Featured image

07:00am - 07:30am

ข้อมูล ข่าวสารใน ASEAN

เพิ่มเติม...

ก้าวทันข่าว

07:30amอังคาร

Featured image

07:30am - 08:00am

ข่าวสาร รอบวัน

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

ทุกวันจันทร์-ศุกร์

เพิ่มเติม...

Remind by MCOT

09:00amอังคาร

Featured image

09:00am - 10:00am

เพลงสตริงค์เก่าๆ สาระความรู้ต่างๆ

เพิ่มเติม...

Remind By MCOT

10:00amอังคาร

Featured image

10:00am - 12:00pm

เพลงสตริงค์กลางเก่า-กลางใหม่ สาระ บันเทิง

เพิ่มเติม...

ข่าวภาคเที่ยง

12:00pmอังคาร

Featured image

12:00pm - 12:30pm

ข่าวรอบวัน

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ข่าวสาร ทั่วไป

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รอบรู้เรื่องข่าวสารบ้านเรา

เพิ่มเติม...

14:00pm - 14:35pm

พบกันยามบ่ายกับ ธ.ก.ส. โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพิ่มเติม...

MCOT Talk

14:35pmอังคาร

Featured image

14:35pm - 15:00pm

อัพเดทข่าวสาร ประจำวัน

เพิ่มเติม...

Modern Life & Modern Music

15:00pmอังคาร

Featured image

15:00pm - 18:00pm

เพลงสตริงค์ สากล

เพิ่มเติม...

18:00pm - 18:45pm

ข่าวประจำวัน

เพิ่มเติม...

คุยข่าวชาว MCOT

18:45pmอังคาร

Featured image

18:45pm - 19:00pm

อัพเดทข่าวสารรอบวัน

เพิ่มเติม...

สองมุมข่าว 100.5

19:00pmอังคาร

Featured image

19:00pm - 19:30pm

ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

มหานครรอบทิศ

19:30pmอังคาร

Featured image

19:30pm - 20:00pm

10 ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

สปอร์ตวาไรตี้

20:00pmอังคาร

Featured image

20:00pm - 21:00pm

ข่าวกีฬา

เพิ่มเติม...

เจาะสนามบอลไทย

21:00pmอังคาร

Featured image

21:00pm - 22:00pm

ข่าวกีฬา ฟุตบอลไทย

เพิ่มเติม...

ลูกทุ่งมหานคร

22:00pmอังคาร

Featured image

22:00pm - 07:00am

เพลงลูกทุ่ง - เพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

07:00am - 07:30am

ข้อมูล ข่าวสารใน ASEAN

เพิ่มเติม...

07:30am - 08:00am

ข่าวสาร รอบวัน

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

ทุกวันจันทร์-ศุกร์

เพิ่มเติม...

Remind by MCOT

09:00amพุธ

Featured image

09:00am - 10:00am

เพลงสตริงค์เก่าๆ สาระความรู้ต่างๆ

เพิ่มเติม...

Remind By MCOT

10:00amพุธ

Featured image

10:00am - 12:00pm

เพลงสตริงค์กลางเก่า-กลางใหม่ สาระ บันเทิง

เพิ่มเติม...

12:00pm - 12:30pm

ข่าวรอบวัน

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ข่าวสาร ทั่วไป

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

รอบรู้เรื่องข่าวสารบ้านเรา

เพิ่มเติม...

14:00pm - 14:35pm

พบกันยามบ่ายกับ ธ.ก.ส. โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพิ่มเติม...

MCOT Talk

14:35pmพุธ

Featured image

14:35pm - 15:00pm

อัพเดทข่าวสาร ประจำวัน

เพิ่มเติม...

Modern Life & Modern Music

15:00pmพุธ

Featured image

15:00pm - 18:00pm

เพลงสตริงค์ สากล

เพิ่มเติม...

18:00pm - 18:45pm

ข่าวประจำวัน

เพิ่มเติม...

18:45pm - 19:00pm

ข่าวท้องถิ่น ประจำวัน

เพิ่มเติม...

19:00pm - 19:30pm

ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

19:30pm - 20:00pm

10 ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

20:00pm - 21:00pm

ข่าวกีฬา

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

ข่าวกีฬา ฟุตบอลไทย

เพิ่มเติม...

22:00pm - 07:00am

เพลงลูกทุ่ง - เพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

Good Morning ASEAN : FM100.5 MHz

07:00amพฤหัสบดี

Featured image

07:00am - 07:30am

ข้อมูล ข่าวสารใน ASEAN

เพิ่มเติม...

ก้าวทันข่าว

07:30amพฤหัสบดี

Featured image

07:30am - 08:00am

ข่าวสาร รอบวัน

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

ทุกวันจันทร์-ศุกร์

เพิ่มเติม...

Remind by MCOT

09:00amพฤหัสบดี

Featured image

09:00am - 10:00am

เพลงสตริงค์เก่าๆ สาระความรู้ต่างๆ

เพิ่มเติม...

Remind By MCOT

10:00amพฤหัสบดี

Featured image

10:00am - 12:00pm

เพลงสตริงค์กลางเก่า-กลางใหม่ สาระ บันเทิง

เพิ่มเติม...

ข่าวภาคเที่ยง

12:00pmพฤหัสบดี

Featured image

12:00pm - 12:30pm

ข่าวรอบวัน

เพิ่มเติม...

Thinking network ช่วง Business Network

12:30pmพฤหัสบดี

Featured image

12:30pm - 13:00pm

ข่าวสาร ทั่วไป

เพิ่มเติม...

อสมท เพื่อชุมชน

13:00pmพฤหัสบดี

Featured image

13:00pm - 14:00pm

รอบรู้เรื่องข่าวสารบ้านเรา

เพิ่มเติม...

14:00pm - 14:35pm

พบกันยามบ่ายกับ ธ.ก.ส. โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพิ่มเติม...

MCOT Talk

14:35pmพฤหัสบดี

Featured image

14:35pm - 15:00pm

อัพเดทข่าวสาร ประจำวัน

เพิ่มเติม...

Modern Life & Modern Music

15:00pmพฤหัสบดี

Featured image

15:00pm - 18:00pm

เพลงสตริงค์ สากล

เพิ่มเติม...

18:00pm - 18:45pm

ข่าวประจำวัน

เพิ่มเติม...

18:45pm - 19:00pm

ข่าวท้องถิ่น ประจำวัน

เพิ่มเติม...

สองมุมข่าว 100.5

19:00pmพฤหัสบดี

Featured image

19:00pm - 19:30pm

ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

มหานครรอบทิศ

19:30pmพฤหัสบดี

Featured image

19:30pm - 20:00pm

10 ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

สปอร์ตวาไรตี้

20:00pmพฤหัสบดี

Featured image

20:00pm - 21:00pm

ข่าวกีฬา

เพิ่มเติม...

เจาะสนามบอลไทย

21:00pmพฤหัสบดี

Featured image

21:00pm - 22:00pm

ข่าวกีฬา ฟุตบอลไทย

เพิ่มเติม...

ลูกทุ่งมหานคร

22:00pmพฤหัสบดี

Featured image

22:00pm - 07:00am

เพลงลูกทุ่ง - เพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

Good Morning ASEAN : FM100.5 MHz

07:00amศุกร์

Featured image

07:00am - 07:30am

ข้อมูล ข่าวสารใน ASEAN

เพิ่มเติม...

ก้าวทันข่าว

07:30amศุกร์

Featured image

07:30am - 08:00am

ข่าวสาร รอบวัน

เพิ่มเติม...

08:00am - 09:00am

ทุกวันจันทร์-ศุกร์

เพิ่มเติม...

Remind by MCOT

09:00amศุกร์

Featured image

09:00am - 10:00am

เพลงสตริงค์เก่าๆ สาระความรู้ต่างๆ

เพิ่มเติม...

Remind By MCOT

10:00amศุกร์

Featured image

10:00am - 12:00pm

เพลงสตริงค์กลางเก่า-กลางใหม่ สาระ บันเทิง

เพิ่มเติม...

12:00pm - 12:30pm

ข่าวรอบวัน

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ข่าวสาร ทั่วไป

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาง

เพิ่มเติม...

14:00pm - 14:35pm

พบกันยามบ่ายกับ ธ.ก.ส. โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพิ่มเติม...

MCOT Talk

14:35pmศุกร์

Featured image

14:35pm - 15:00pm

อัพเดทข่าวสาร ประจำวัน

เพิ่มเติม...

Modern Life & Modern Music

15:00pmศุกร์

Featured image

15:00pm - 18:00pm

เพลงสตริงค์ สากล

เพิ่มเติม...

18:00pm - 18:45pm

ข่าวประจำวัน

เพิ่มเติม...

18:45pm - 19:00pm

ข่าวท้องถิ่น ประจำวัน

เพิ่มเติม...

สองมุมข่าว 100.5

19:00pmศุกร์

Featured image

19:00pm - 19:30pm

ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

มหานครรอบทิศ

19:30pmศุกร์

Featured image

19:30pm - 20:00pm

10 ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

20:00pm - 21:00pm

ข่าวกีฬา

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

ข่าวกีฬา ฟุตบอลไทย

เพิ่มเติม...

22:00pm - 07:00am

เพลงลูกทุ่ง - เพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

Good Morning ASEAN : FM100.5 MHz

07:00amเสาร์

Featured image

07:00am - 07:30am

ข้อมูล ข่าวสารใน ASEAN

เพิ่มเติม...

ก้าวทันข่าว

07:30amเสาร์

Featured image

07:30am - 08:00am

ข่าวสาร รอบวัน

เพิ่มเติม...

MCOT LIFESTYLE

08:00amเสาร์

Featured image

08:00am - 12:00pm

เพลงสตริงเก่าๆ เพลงสากลเก่าๆย้อนยุค

เพิ่มเติม...

12:00pm - 12:30pm

ข่าวรอบวัน

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ความรู้เรื่องโรคต่างๆ จากคุณหมอ

เพิ่มเติม...

13:00pm - 14:00pm

ข่าวสาร สำหรับผู้หญิง 

เพิ่มเติม...

เปิดม่าน AEC

14:00pmเสาร์

Featured image

14:00pm - 15:00pm

ข่าวสาร ASEAN

เพิ่มเติม...

MCOT LIFESTYLE

15:00pmเสาร์

Featured image

15:00pm - 16:00pm

เพลงสตริงเก่าๆ เพลงสากลเก่าๆย้อนยุค

เพิ่มเติม...

MCOT LIFESTYLE

16:00pmเสาร์

Featured image

16:00pm - 18:00pm

เพลงสตริงเก่าๆ เพลงสากลเก่าๆย้อนยุค

เพิ่มเติม...

18:00pm - 18:45pm

ข่าวประจำวัน

เพิ่มเติม...

18:45pm - 19:00pm

ข่าวท้องถิ่น ประจำวัน

เพิ่มเติม...

19:00pm - 19:30pm

ข่าวทั่วไทย

เพิ่มเติม...

มหานครรอบทิศ

19:30pmเสาร์

Featured image

19:30pm - 20:00pm

10 ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

20:00pm - 21:00pm

ข่าวกีฬา

เพิ่มเติม...

21:00pm - 22:00pm

ข่าวกีฬา ฟุตบอลไทย

เพิ่มเติม...

22:00pm - 07:00am

เพลงลูกทุ่ง - เพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

Good Morning ASEAN : FM100.5 MHz

07:00amอาทิตย์

Featured image

07:00am - 07:30am

ข้อมูล ข่าวสารใน ASEAN

เพิ่มเติม...

ก้าวทันข่าว

07:30amอาทิตย์

Featured image

07:30am - 08:00am

ข่าวสาร รอบวัน

เพิ่มเติม...

ธรรมะ

08:00amอาทิตย์

Featured image

08:00am - 08:30am

MCOT LIFESTYLE

08:30amอาทิตย์

Featured image

08:30am - 12:00pm

เพลงสตริงเก่าๆ เพลงสากลเก่าๆย้อนยุค

เพิ่มเติม...

ข่าวภาคเที่ยง

12:00pmอาทิตย์

Featured image

12:00pm - 12:30pm

ข่าวรอบวัน

เพิ่มเติม...

12:30pm - 13:00pm

ความรู้เรื่องโรคต่างๆ จากคุณหมอ

เพิ่มเติม...

เกษตรทั่วไทย

13:00pmอาทิตย์

Featured image

13:00pm - 14:00pm

ข่าวเกษตรทั่วไทย

เพิ่มเติม...

ลาแป แลใต้

14:00pmอาทิตย์

Featured image

14:00pm - 15:00pm

ทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00-14.00 น.

เพิ่มเติม...

MCOT LIFESTYLE

15:00pmอาทิตย์

Featured image

15:00pm - 16:00pm

เพลงสตริงเก่าๆ เพลงสากลเก่าๆย้อนยุค

เพิ่มเติม...

MCOT LIFESTYLE

16:00pmอาทิตย์

Featured image

16:00pm - 18:00pm

เพลงสตริงเก่าๆ เพลงสากลเก่าๆย้อนยุค

เพิ่มเติม...

18:00pm - 18:45pm

ข่าวประจำวัน

เพิ่มเติม...

18:45pm - 19:00pm

ข่าวท้องถิ่น ประจำวัน

เพิ่มเติม...

ทิศทางข่าว

19:00pmอาทิตย์

Featured image

19:00pm - 19:30pm

ข่าวทั่วไทย

เพิ่มเติม...

มหานครรอบทิศ

19:30pmอาทิตย์

Featured image

19:30pm - 20:00pm

10 ข่าวเด่นประจำวัน

เพิ่มเติม...

สปอร์ตวาไรตี้

20:00pmอาทิตย์

Featured image

20:00pm - 21:00pm

ข่าวกีฬา

เพิ่มเติม...

เจาะสนามบอลไทย

21:00pmอาทิตย์

Featured image

21:00pm - 22:00pm

ข่าวกีฬา ฟุตบอลไทย

เพิ่มเติม...

ลูกทุ่งมหานคร

22:00pmอาทิตย์

Featured image

22:00pm - 07:00am

เพลงลูกทุ่ง - เพื่อชีวิต

เพิ่มเติม...

รายการวิทยุของสถานีทั้งหมด


คุณกำลังฟัง

สถานีวิทยุ บมจ อสมท สงขลา FM 96.50 MHz

ทั่วไป

Current track
สถานีวิทยุ บมจ อสมท สงขลา FM 96.50 MHz
ทั่วไป

สถานีวิทยุ บมจ อสมท สงขลา FM 96.50 MHz